Bean burrito
]ks۶\ m EQnIZ'qb6DB,`HP](YvS4E v aWG翜>"ӷNYGX^O^;eHw]w6fF MަXƽڜ,ǫ";Wq[ {^O1nDсMۚ,g<9ev$2GֻDD,O,gy1n] 4J!'eFnUr2I~ ٪F^w NiL*@+1YWO څ.`0X#f۠;΀dPdﹱ4$U<׺`H c^)F ĘZG$NZϭQAܚ"QdM>f5߯7{{4nz`"uzRGBbh4 +,&4kc&ӐV{6nͣFs9^Cqo,O#odؠgOOq6ģQ޳C2m~kS>S*;<Q>_x99z;ND?{}w>::_.sW`Jҗt]=>{']O(=|CVhG7Ƌs Aq!+!SL"C X^\1d4 ?]-3Ɏ{GwY<'X>I6nWcx,/Ӌf)m9N*Ā˻-YU0et۳h_^`HLIBR7[ (Cden_λgxijGzggk׃be"]p< "h B] 0)`htንv0X]9Ko$2$>#dSATOX'$cݏ K IiDqă\SADœ!ub5,K{]xzR),#)qp'vw%e~=B'sr`X(ƻ^{րQ\{U}!ݏ?܁_`; Fx`cq IĞqA{R1pB=h,Pj*n%Sև.Z鮏8݈"|.jڈ9`(YJEO|0W6E;&p e䋎R^f(1,O,:u&{J?FP끪V!b&}ELhqbtuVF}@qumB:bI+ro""uM|V>O"e]Ԧtﷶo&˾1hHȊ|'\9`AݺUPEӆ*9Xh?::SDVD!%El]U#ΣŁWPS{v`ռ]^'5d1x ]v9q ̝ݷëT9 -8p~spL&xT/`R 5c)>UR3<*3'#*!0x@p$?C@a9G:ũ}֕'u HQDNXťr.-18btȓds V6F5/:nɪkswȻ-"[DV 剳J6e.Ά g1g=?vʅ 0Y6n7Z.ۍ5Ma+y{mZTj҇ htx2qi,weEP%Xഀ 'y39W'LcZͮkJ7Si2B5ŔD@>kAF^Sz՛ZU]%WJ\te2u YBȋA@<]ʩT."[Z, U, /XTi'_{q#_E?xy__~4ORR+T2c _9֨etgJfl{ͱQЙpm) C!km\No(_ӮCn6&ZE#kQO"A=f:+-0U. vքwm ZiZE{Hv 3k쬄Yd݌%qb j[͵d$A%W<\ڼXF0诉\ZmgiiWDƑRVcWVTM8k:)V5MHF?JhкW x ?ȏ#jbV:ԍM -Iϭג{ltLRG;<:S*LhJw3A4{r$;rՙT2pZH 1ӗ.KBh" c^o7{^1-5Q!Mvcj0ɝ-V"1M[I"*_taUJV0 É7 ~QYX&XK* sn hAomaP$3چ|6f=8l!c_Qպs'J*< +wCh& pAFz F[2)D,pJ2N@Mv QS\I@o˷>w /Bm;*>_h$@mgҺq@m`B<IX:*c[FUF9W[<_m%v@6:ۭtv{_o {^ {auV_iJe|ч=Rg'%s\lv6q9El k@ =Qe75t$Y/ؔXՀo70^aLhHYih@5͂^+Ȩ=Ɲ`^<: bqŕqp@q:5 lH6YH Nŕa&MIduZ#p &n.jD s1\Ğ#gQ7-8\u4' 4\$<^@%ҁ4^AЈjq X }utrn-yi !lFtyT˘4:iNxc4Ӏ(#1l*W-(#;! &:HuLMF -liQTv:mE:d-?$z`:MXPQ6 0C:R`݋+@M1]Y2qqLC\5yeX$IBHoF]:0Fꠞi2:`cye8&TPug񘦇y1 #2MǸyFi4f'sW:Fc]W:Zf̈́ sXёIi cAB0ӄ2pO(MyѰſͶݟ0-[mZob'#HglU-w>P-@ !-4@|Smutжa 3 iŇH>f| #0>1O &.xa o mċa_B4}mc!0JBL2ɇ3[!Åuqt}td7//t4@x =+:-M3"}wZ>F`Sc$LF$(/t4@шgLFE%t@4l6j] "vƉ 0l!4-w`˃%]æ]Z dž:LtM,-u}wk_iAS]&\Z-3 c)cW9.X҂дyV!3e "b=5 ȀG͛s?;ҁ8 Z5}/g[iƭ\g$Ku3s"Da dZd,M3t|Dǵ:)faApg Fkj{5!i.]S@ȵ3lʥ ]vF(%_FeUg\KM#3;hgKXjAg ~6Z4*ӆ~&ZunK@?-Z}?:3Q5:7il:[FlSRc;!}ݲKܺcL}[?,ϋM=-7yrvc[(mlU޺ߖ:6%wj: f3iG<UCڒ>:YaYo09'nud^r;ݾzk(ĕ˾ Snq8>,k rjG

]ks۶\ m EQnIZ'qb6DB,`HP](YvS4E v aWG翜>"ӷNYGX^O^;eHw]w6fF MަXƽڜ,ǫ";Wq[ {^O1nDсMۚ,g<9ev$2GֻDD,O,gy1n] 4J!'eFnUr2I~ ٪F^w NiL*@+1YWO څ.`0X#f۠;΀dPdﹱ4$U<׺`H c^)F ĘZG$NZϭQAܚ"QdM>f5߯7{{4nz`"uzRGBbh4 +,&4kc&ӐV{6nͣFs9^Cqo,O#odؠgOOq6ģQ޳C2m~kS>S*;<Q>_x99z;ND?{}w>::_.sW`Jҗt]=>{']O(=|CVhG7Ƌs Aq!+!SL"C X^\1d4 ?]-3Ɏ{GwY<'X>I6nWcx,/Ӌf)m9N*Ā˻-YU0et۳h_^`HLIBR7[ (Cden_λgxijGzggk׃be"]p< "h B] 0)`htንv0X]9Ko$2$>#dSATOX'$cݏ K IiDqă\SADœ!ub5,K{]xzR),#)qp'vw%e~=B'sr`X(ƻ^{րQ\{U}!ݏ?܁_`; Fx`cq IĞqA{R1pB=h,Pj*n%Sև.Z鮏8݈"|.jڈ9`(YJEO|0W6E;&p e䋎R^f(1,O,:u&{J?FP끪V!b&}ELhqbtuVF}@qumB:bI+ro""uM|V>O"e]Ԧtﷶo&˾1hHȊ|'\9`AݺUPEӆ*9Xh?::SDVD!%El]U#ΣŁWPS{v`ռ]^'5d1x ]v9q ̝ݷëT9 -8p~spL&xT/`R 5c)>UR3<*3'#*!0x@p$?C@a9G:ũ}֕'u HQDNXťr.-18btȓds V6F5/:nɪkswȻ-"[DV 剳J6e.Ά g1g=?vʅ 0Y6n7Z.ۍ5Ma+y{mZTj҇ htx2qi,weEP%Xഀ 'y39W'LcZͮkJ7Si2B5ŔD@>kAF^Sz՛ZU]%WJ\te2u YBȋA@<]ʩT."[Z, U, /XTi'_{q#_E?xy__~4ORR+T2c _9֨etgJfl{ͱQЙpm) C!km\No(_ӮCn6&ZE#kQO"A=f:+-0U. vքwm ZiZE{Hv 3k쬄Yd݌%qb j[͵d$A%W<\ڼXF0诉\ZmgiiWDƑRVcWVTM8k:)V5MHF?JhкW x ?ȏ#jbV:ԍM -Iϭג{ltLRG;<:S*LhJw3A4{r$;rՙT2pZH 1ӗ.KBh" c^o7{^1-5Q!Mvcj0ɝ-V"1M[I"*_taUJV0 É7 ~QYX&XK* sn hAomaP$3چ|6f=8l!c_Qպs'J*< +wCh& pAFz F[2)D,pJ2N@Mv QS\I@o˷>w /Bm;*>_h$@mgҺq@m`B<IX:*c[FUF9W[<_m%v@6:ۭtv{_o {^ {auV_iJe|ч=Rg'%s\lv6q9El k@ =Qe75t$Y/ؔXՀo70^aLhHYih@5͂^+Ȩ=Ɲ`^<: bqŕqp@q:5 lH6YH Nŕa&MIduZ#p &n.jD s1\Ğ#gQ7-8\u4' 4\$<^@%ҁ4^AЈjq X }utrn-yi !lFtyT˘4:iNxc4Ӏ(#1l*W-(#;! &:HuLMF -liQTv:mE:d-?$z`:MXPQ6 0C:R`݋+@M1]Y2qqLC\5yeX$IBHoF]:0Fꠞi2:`cye8&TPug񘦇y1 #2MǸyFi4f'sW:Fc]W:Zf̈́ sXёIi cAB0ӄ2pO(MyѰſͶݟ0-[mZob'#HglU-w>P-@ !-4@|Smutжa 3 iŇH>f| #0>1O &.xa o mċa_B4}mc!0JBL2ɇ3[!Åuqt}td7//t4@x =+:-M3"}wZ>F`Sc$LF$(/t4@шgLFE%t@4l6j] "vƉ 0l!4-w`˃%]æ]Z dž:LtM,-u}wk_iAS]&\Z-3 c)cW9.X҂дyV!3e "b=5 ȀG͛s?;ҁ8 Z5}/g[iƭ\g$Ku3s"Da dZd,M3t|Dǵ:)faApg Fkj{5!i.]S@ȵ3lʥ ]vF(%_FeUg\KM#3;hgKXjAg ~6Z4*ӆ~&ZunK@?-Z}?:3Q5:7il:[FlSRc;!}ݲKܺcL}[?,ϋM=-7yrvc[(mlU޺ߖ:6%wj: f3iG<UCڒ>:YaYo09'nud^r;ݾzk(ĕ˾ Snq8>,k rjG
Bean burrito
  Low Fat    Beans    Burritos  
Last updated 10/4/2011 8:07:29 PM. Recipe ID 33867. Report a problem with this recipe.
]ks۶\ m EQnIZ'qb6DB,`HP](YvS4E v aWG翜>"ӷNYGX^O^;eHw]w6fF MަXƽڜ,ǫ";Wq[ {^O1nDсMۚ,g<9ev$2GֻDD,O,gy1n] 4J!'eFnUr2I~ ٪F^w NiL*@+1YWO څ.`0X#f۠;΀dPdﹱ4$U<׺`H c^)F ĘZG$NZϭQAܚ"QdM>f5߯7{{4nz`"uzRGBbh4 +,&4kc&ӐV{6nͣFs9^Cqo,O#odؠgOOq6ģQ޳C2m~kS>S*;<Q>_x99z;ND?{}w>::_.sW`Jҗt]=>{']O(=|CVhG7Ƌs Aq!+!SL"C X^\1d4 ?]-3Ɏ{GwY<'X>I6nWcx,/Ӌf)m9N*Ā˻-YU0et۳h_^`HLIBR7[ (Cden_λgxijGzggk׃be"]p< "h B] 0)`htንv0X]9Ko$2$>#dSATOX'$cݏ K IiDqă\SADœ!ub5,K{]xzR),#)qp'vw%e~=B'sr`X(ƻ^{րQ\{U}!ݏ?܁_`; Fx`cq IĞqA{R1pB=h,Pj*n%Sև.Z鮏8݈"|.jڈ9`(YJEO|0W6E;&p e䋎R^f(1,O,:u&{J?FP끪V!b&}ELhqbtuVF}@qumB:bI+ro""uM|V>O"e]Ԧtﷶo&˾1hHȊ|'\9`AݺUPEӆ*9Xh?::SDVD!%El]U#ΣŁWPS{v`ռ]^'5d1x ]v9q ̝ݷëT9 -8p~spL&xT/`R 5c)>UR3<*3'#*!0x@p$?C@a9G:ũ}֕'u HQDNXťr.-18btȓds V6F5/:nɪkswȻ-"[DV 剳J6e.Ά g1g=?vʅ 0Y6n7Z.ۍ5Ma+y{mZTj҇ htx2qi,weEP%Xഀ 'y39W'LcZͮkJ7Si2B5ŔD@>kAF^Sz՛ZU]%WJ\te2u YBȋA@<]ʩT."[Z, U, /XTi'_{q#_E?xy__~4ORR+T2c _9֨etgJfl{ͱQЙpm) C!km\No(_ӮCn6&ZE#kQO"A=f:+-0U. vքwm ZiZE{Hv 3k쬄Yd݌%qb j[͵d$A%W<\ڼXF0诉\ZmgiiWDƑRVcWVTM8k:)V5MHF?JhкW x ?ȏ#jbV:ԍM -Iϭג{ltLRG;<:S*LhJw3A4{r$;rՙT2pZH 1ӗ.KBh" c^o7{^1-5Q!Mvcj0ɝ-V"1M[I"*_taUJV0 É7 ~QYX&XK* sn hAomaP$3چ|6f=8l!c_Qպs'J*< +wCh& pAFz F[2)D,pJ2N@Mv QS\I@o˷>w /Bm;*>_h$@mgҺq@m`B<IX:*c[FUF9W[<_m%v@6:ۭtv{_o {^ {auV_iJe|ч=Rg'%s\lv6q9El k@ =Qe75t$Y/ؔXՀo70^aLhHYih@5͂^+Ȩ=Ɲ`^<: bqŕqp@q:5 lH6YH Nŕa&MIduZ#p &n.jD s1\Ğ#gQ7-8\u4' 4\$<^@%ҁ4^AЈjq X }utrn-yi !lFtyT˘4:iNxc4Ӏ(#1l*W-(#;! &:HuLMF -liQTv:mE:d-?$z`:MXPQ6 0C:R`݋+@M1]Y2qqLC\5yeX$IBHoF]:0Fꠞi2:`cye8&TPug񘦇y1 #2MǸyFi4f'sW:Fc]W:Zf̈́ sXёIi cAB0ӄ2pO(MyѰſͶݟ0-[mZob'#HglU-w>P-@ !-4@|Smutжa 3 iŇH>f| #0>1O &.xa o mċa_B4}mc!0JBL2ɇ3[!Åuqt}td7//t4@x =+:-M3"}wZ>F`Sc$LF$(/t4@шgLFE%t@4l6j] "vƉ 0l!4-w`˃%]æ]Z dž:LtM,-u}wk_iAS]&\Z-3 c)cW9.X҂дyV!3e "b=5 ȀG͛s?;ҁ8 Z5}/g[iƭ\g$Ku3s"Da dZd,M3t|Dǵ:)faApg Fkj{5!i.]S@ȵ3lʥ ]vF(%_FeUg\KM#3;hgKXjAg ~6Z4*ӆ~&ZunK@?-Z}?:3Q5:7il:[FlSRc;!}ݲKܺcL}[?,ϋM=-7yrvc[(mlU޺ߖ:6%wj: f3iG<UCڒ>:YaYo09'nud^r;ݾzk(ĕ˾ Snq8>,k rjG 
   Title: Bean burrito
 Categories: Ethnic, Low fat
   Yield: 2 Servings
 
   2 ts Chopped parsley
   2 ts Chopped onions
   4 ts Chopped cucumbers
      -(peeled if waxed)
   4 ts Chopped tomatoes
   2  Non-fat corn tortillas or
      -non-fat flour tortillas
   4 tb Non-fat refried beans
   2 tb Mild or spicy prepared salsa
   1 oz Non-fat cheddar cheese,
      -grated
   1 tb Non-fat sour cream
 
 Combine the parsley, onions, cucumbers and tomatoes. Lay tortillas
 flat on work surface. Place half the beans in the center of each
 tortilla. Top each with half the vegetable mixture.
 
 Then, working with one tortilla at a time, fold in 2 sides over
 filling and roll from bottom to the top. Place, seam-side down, in a
 baking dish and top with salsa and cheese. Heat for 15 minutes in a
 350 degree oven. Serve topped with sour cream.
 
 Makes 2 servings.
 
 Serve this as a dip with no-fat chips. Can also be used to top a baked
 potato.
 
Didn't find the recipe you were looking for? Search for more here!

Web thcbbs.com
[an error occurred while processing this directive]
Recipe ID 33867 (Apr 03, 2005)

]ks۶\ m EQnIZ'qb6DB,`HP](YvS4E v aWG翜>"ӷNYGX^O^;eHw]w6fF MަXƽڜ,ǫ";Wq[ {^O1nDсMۚ,g<9ev$2GֻDD,O,gy1n] 4J!'eFnUr2I~ ٪F^w NiL*@+1YWO څ.`0X#f۠;΀dPdﹱ4$U<׺`H c^)F ĘZG$NZϭQAܚ"QdM>f5߯7{{4nz`"uzRGBbh4 +,&4kc&ӐV{6nͣFs9^Cqo,O#odؠgOOq6ģQ޳C2m~kS>S*;<Q>_x99z;ND?{}w>::_.sW`Jҗt]=>{']O(=|CVhG7Ƌs Aq!+!SL"C X^\1d4 ?]-3Ɏ{GwY<'X>I6nWcx,/Ӌf)m9N*Ā˻-YU0et۳h_^`HLIBR7[ (Cden_λgxijGzggk׃be"]p< "h B] 0)`htንv0X]9Ko$2$>#dSATOX'$cݏ K IiDqă\SADœ!ub5,K{]xzR),#)qp'vw%e~=B'sr`X(ƻ^{րQ\{U}!ݏ?܁_`; Fx`cq IĞqA{R1pB=h,Pj*n%Sև.Z鮏8݈"|.jڈ9`(YJEO|0W6E;&p e䋎R^f(1,O,:u&{J?FP끪V!b&}ELhqbtuVF}@qumB:bI+ro""uM|V>O"e]Ԧtﷶo&˾1hHȊ|'\9`AݺUPEӆ*9Xh?::SDVD!%El]U#ΣŁWPS{v`ռ]^'5d1x ]v9q ̝ݷëT9 -8p~spL&xT/`R 5c)>UR3<*3'#*!0x@p$?C@a9G:ũ}֕'u HQDNXťr.-18btȓds V6F5/:nɪkswȻ-"[DV 剳J6e.Ά g1g=?vʅ 0Y6n7Z.ۍ5Ma+y{mZTj҇ htx2qi,weEP%Xഀ 'y39W'LcZͮkJ7Si2B5ŔD@>kAF^Sz՛ZU]%WJ\te2u YBȋA@<]ʩT."[Z, U, /XTi'_{q#_E?xy__~4ORR+T2c _9֨etgJfl{ͱQЙpm) C!km\No(_ӮCn6&ZE#kQO"A=f:+-0U. vքwm ZiZE{Hv 3k쬄Yd݌%qb j[͵d$A%W<\ڼXF0诉\ZmgiiWDƑRVcWVTM8k:)V5MHF?JhкW x ?ȏ#jbV:ԍM -Iϭג{ltLRG;<:S*LhJw3A4{r$;rՙT2pZH 1ӗ.KBh" c^o7{^1-5Q!Mvcj0ɝ-V"1M[I"*_taUJV0 É7 ~QYX&XK* sn hAomaP$3چ|6f=8l!c_Qպs'J*< +wCh& pAFz F[2)D,pJ2N@Mv QS\I@o˷>w /Bm;*>_h$@mgҺq@m`B<IX:*c[FUF9W[<_m%v@6:ۭtv{_o {^ {auV_iJe|ч=Rg'%s\lv6q9El k@ =Qe75t$Y/ؔXՀo70^aLhHYih@5͂^+Ȩ=Ɲ`^<: bqŕqp@q:5 lH6YH Nŕa&MIduZ#p &n.jD s1\Ğ#gQ7-8\u4' 4\$<^@%ҁ4^AЈjq X }utrn-yi !lFtyT˘4:iNxc4Ӏ(#1l*W-(#;! &:HuLMF -liQTv:mE:d-?$z`:MXPQ6 0C:R`݋+@M1]Y2qqLC\5yeX$IBHoF]:0Fꠞi2:`cye8&TPug񘦇y1 #2MǸyFi4f'sW:Fc]W:Zf̈́ sXёIi cAB0ӄ2pO(MyѰſͶݟ0-[mZob'#HglU-w>P-@ !-4@|Smutжa 3 iŇH>f| #0>1O &.xa o mċa_B4}mc!0JBL2ɇ3[!Åuqt}td7//t4@x =+:-M3"}wZ>F`Sc$LF$(/t4@шgLFE%t@4l6j] "vƉ 0l!4-w`˃%]æ]Z dž:LtM,-u}wk_iAS]&\Z-3 c)cW9.X҂дyV!3e "b=5 ȀG͛s?;ҁ8 Z5}/g[iƭ\g$Ku3s"Da dZd,M3t|Dǵ:)faApg Fkj{5!i.]S@ȵ3lʥ ]vF(%_FeUg\KM#3;hgKXjAg ~6Z4*ӆ~&ZunK@?-Z}?:3Q5:7il:[FlSRc;!}ݲKܺcL}[?,ϋM=-7yrvc[(mlU޺ߖ:6%wj: f3iG<UCڒ>:YaYo09'nud^r;ݾzk(ĕ˾ Snq8>,k rjG